promotion

V sodelovanju s podjetem Koda prom d.o.o.:

• Roll-up za Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije
• Majica za G3spirits (1st Bikini cocktail Challenge)