about

Rok Čehovin

Rodil sem se 8.1.1990 v Kopru, Slovenija.
Po končani Gimnaziji v Kopru sem se vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, vendar sem po dveh letih študija spoznal, da me veliko bolj privlači oblikovanje, zato sem se vpisal na Fakulteto za dizajn v Ljubljani, smer Vizualne komunikacije. Leta 2014 sem diplomiral in postal dipl. dizajner.

V času študija sem pridobil izkušnje z uporabo različnih računalniških programov:
• Adobe Photoshop,
• Adobe Illustrator,
• Adobe Indesign,
• Adobe After Effects,
• Autodesk Maya.

Sodeloval sem na različnih razpisih in natečajih:
• natečaj za letno poročilo za slovensko - nemško gospodarsko zbornico
• natečaj za izdelavo plakata za Greenpeace in dan spomina na žrtve 27. januarja
• natečaj za svetlobno gverilo 2013, ki je bila postavljena pred Galerijo Vžigalica v Ljubljani
• natečaj za podjetje Geberit, kjer sem oblikoval WC splakovalnik in bil izbran med enajst najboljših oblikovalcev predstavljenih na razstavi Mesec oblikovanja 2013

Opravil sem delavnico za startup podjetništvo pri podjetju RogLab, kjer sva s kolegom prejela prvo nagrado na natečaju 100% ideja. Za nagrado so nama dali možnost za izdelavo prototipa za adapter Splittr, ki sva ga midva oblikovala.
S projektom sedaj nadaljujem sam in ga predstavljam na spletni strani www.splittr.si.

Reference za izdelavo celostnih grafičnih podob, oblikovanje tiskovin in spletnih bannerjev:
• gostinski lokal Caffè Costadoro
• Restavracija in picerija Škofije
• podjetje Nackle
• podjetje Kala
• podjetje Prima
• podjetje Adria Ankaran
• podjetje Koda prom
• brand - Splittr
• brand - Flwr up (v sodelovanju s podjetjem Koda prom d.o.o.)
• brand - Retro pony (v sodelovanju s podjetjem Koda prom d.o.o.)
• Fast food Pinki Poljanska
• Vostok Plus (ruski trg)
• G3 Spirits (v sodelovanju s podjetjem Koda prom d.o.o.)
• Mladinsko gledališče v Ljubljani
• Pravna fakulteta - Univerza v Ljubljani
• Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije (v sodelovanju s podjetjem Koda prom d.o.o.)
• Gruzijski športni klub Arishi (v sodelovanju s podjetjem Koda prom d.o.o.)
• podjetje Vias Svetovanje (kitajski trg)
• Divinely, trgovina z organskimi izdelki za kožo
• picerija Gušt
• podjetje Duke Group
• podjetje Dr. Glass
• podjetje Ascaldera
• JB računovodstvo
• podjetje Kronn
• Kavarna Triglav
• restavracija Chuty's, Heart of Asia
• brand Neikid
• Cvetličarna Zvezdica
• Gum-ing, gumarstvo, orodjarstvo in plastika
• Atlantida, gastro bar
• Silver-tech, proizvodnja strojev in naprav
• Caleffi Hidrotermika
• Mestna Občina Koper
• Zavarovalnica Triglav

Od tujih jezikov govorim angleški in italijanski jezik.

Ker sem ljubitelj vsega lepega in postavljam estetiko na prvo mesto, se v prostem času ukvarjam tudi z manekenstvom in modelingom in snemanjem TV oglasov.

I was born on January 8, 1990 in Koper, Slovenia.
After finishing high school in Koper, I enrolled at the Faculty of Architecture in Ljubljana but after two years of studies I realized I was much more interested in design and therefore enrolled at the Academy of Design, Visual Communications, in Ljubljana. In the year 2014 I graduated and became the Bachelor of Design

During my studies, I have acquired experience with various computer programs:
• Adobe Photoshop,
• Adobe Illustrator,
• Adobe Indesign,
• Adobe After Effects,
• Autodesk Maya.

I have also participated at various competitions:
• competition for the annual report for the Slovenian - German Chamber of Commerce
• competition for the Greenpeace poster and the Remembrance Day for the victims of January 27 poster
• competition for the Lighting Guerrilla 2013, set in front of the Vžigalica Gallery in Ljubljana
• competition for the Geberit company, for which I designed a toilet tank and was chosen as one of the best eleven designers presented at the Month of Design 2013 exhibition

I have participated at a workshop for start-up entrepreneur at RogLab where, together with a colleague, I received the first prize at the competition 100% idea. The award gave us the opportunity to produce a prototype for the Splittr adapter created by the two of us. Now I run that project by myself.

My work experience is based particularly on the creation of corporate image and advertisement material.
References:
• cafe Caffè Costadoro
• Restaurant and Pizzeria Škofije
• company Nackle
• company Kala
• company Prima
• company Adria Ankaran
• company Koda prom (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• brand - Splittr
• brand - Flwr up (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• brand - Pony Retro (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• Fast food Pinki
• company Vostok Plus (russian market)
• company G3 Spirits (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• Mladinsko Theatre in Ljubljana
• Faculty of Law – University of Ljubljana
• Alliance of Trade Unions of energy, rail, port and road operations Slovenia (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• Georgian sport club Arishi (in collaboration with Koda prom d.o.o.)
• company Vias Consulting (chinese market)
• Divinely, organic shop
• Pizzeria Gust
• company Duke Group
• company Dr. Glass
• company Ascaldera
• JB accounting
• company Kronn
• restaurant Chuty's, Heart of Asia
• Coffee Shop Triglav
• brand Neikid
• Flower Shop Zvezdica
• Gumming, rubber industry, tool making and plastics
• Atlantida, gastro bar
• Silver-tech, production of machines and devices
• Caleffi Hidrotermika
• Mestna Občina Koper
• City Municipality of Koper
• Insurance Group Triglav

I speak English and Italian fluently.

As a fan of beauty, I particularly appreciate aesthetics and engage in my free time with fashion, modelling and TV ads recordings.